Prishöjning 2021

Från och med 1 oktober 2021 höjer vi priserna med 10 kr/h efter rut för privatpersoner och företag sker en höjning med 4,5%. Ändringen kommer på fakturan för oktober som har förfallodag i slutet av november.
För mer information om prishöjningen kontakta ditt närmaste kontor.