Prishöjning 1/10-16

Från och med 1 oktober 2016 höjer vi våra priser med 20: -/h efter RUT. Ändringen kommer på fakturan för oktober som har förfallodag i slutet av november. Anledningen är vi måste anpassa oss till höjningen av arbetsgivaravgifter för unga som gått upp med ca 15 %. Dessutom sker en lönerevision för våra anställda nu under hösten. För mer information om prishöjningen kontakta ditt närmaste kontor.