Prishöjning 2020

Från och med 1 november 2020 höjer vi priserna med 10 kr/h efter rut för privatpersoner och företag sker en höjning med 4,5%. Ändringen kommer på fakturan för november som har förfallodag i slutet av december.
För mer information om prishöjningen kontakta ditt närmaste kontor.