Hinkarna tar över!

Vi inför en ny rutin och börjar lägga vår smutstvätt i hinkar istället för plastpåsar. Detta för att minska plastförbrukningen och underlätta arbetsprocessen.